Social Media en Managementmodellen (2): Basismodel

In dit tweede deel uit deze serie presenteer ik een basismodel dat ten grondslag ligt aan de effectieve inzet van social media in een bedrijfsmatige context. De ondernemer die de inzet van social media uiteindelijk wil kunnen meten, dient alle stappen uit dit basismodel te kunnen invullen. Pas dan kan hij* uiteindelijk vanuit de key performance indicators (kpi’s) terugredeneren naar de missie en beoordelen of zijn aanpak nog steeds consistent is. Dit stuk is bedoeld voor iedereen die zich hiervoor interesseert, maar ik richt mij niet in de laatste plaats tot de startende ondernemer en het MKB. Doorgaan met het lezen van “Social Media en Managementmodellen (2): Basismodel”