Social Media en Managementmodellen (2): Basismodel

In dit tweede deel uit deze serie presenteer ik een basismodel dat ten grondslag ligt aan de effectieve inzet van social media in een bedrijfsmatige context. De ondernemer die de inzet van social media uiteindelijk wil kunnen meten, dient alle stappen uit dit basismodel te kunnen invullen. Pas dan kan hij* uiteindelijk vanuit de key performance indicators (kpi’s) terugredeneren naar de missie en beoordelen of zijn aanpak nog steeds consistent is. Dit stuk is bedoeld voor iedereen die zich hiervoor interesseert, maar ik richt mij niet in de laatste plaats tot de startende ondernemer en het MKB.

Missie
Het basismodel begint met de missie. De missie beantwoordt in het kort de vraag: ‘Wat is onze business?’ In de missie zitten je waarden en identiteit besloten. Nou weet je als ondernemer heel goed wat je doet, maar een sluitend antwoord op deze vraag stelt je – met het oog op de inzet van social media – in een later stadium in staat om de gekozen kpi’s af te zetten tegen je missie: passen ze bij mijn business en mijn business-doelstellingen? Het antwoord op deze vraag dient natuurlijk altijd ‘Ja’ te zijn, aangezien anders de metingen geen of een moeilijk aantoonbare relatie hebben tot je business.

Missie in relatie tot social media
Sluit de inzet van social media aan bij je business en zo ja, welke social media instrumenten komen daarvoor dan concreet in aanmerking?

Visie
In je visie beantwoord je in het kort de vraag welke ambities je met je business nastreeft: ‘Wat willen we worden?’ Let wel, een visie formuleer je niet alleen in woorden, die dient de buitenwereld waar te nemen. Een duidelijke visie, mits gedeeld door iedereen in je organisatie, stelt je bovendien in staat je doen en laten als ondernemer te vormen en in te richten. Dit doe je door de ontwikkeling van je bedrijfsstrategie.

Visie in relatie tot social media
Passen social media in de visie voor jouw organisatie? Met name hoe je door de buitenwereld wilt worden gezien en ervaren kan door de inzet van social media sterk worden beïnvloed. Met je visie wil je de organisatie richting geven in een steeds veranderende omgeving. Kunnen social media jouw gevoel van onzekerheid over de toekomst positief beïnvloeden, en zo ja: hoe dan?

Strategie
De strategie is afgeleid van je visie en geeft antwoord op de vraag: ‘Hoe worden middelen ingezet om je doelen te bereiken?’ Laten we de componenten tactiek, gereedschap/middelen en doelen eens separaat bezien:

  • Tactiek: ‘Welke middelen zet je in en welke wegen bewandel je om je doel te realiseren?’ Je tactiek is je plan, waarin deze vragen worden beantwoord. Tactische keuzes en beslissingen bestrijken een periode van één tot drie à vijf jaar en dienen altijd ondersteunend te zijn aan (lange termijn) strategie.
  • Gereedschap / Middelen: om welke middelen gaat het concreet? Denk daarbij b.v. aan de inzet van social media…
  • Doelen: hetgeen je met je business wilt bereiken. Doelen zijn als het ware een afgeleide van de visie (het hogere doel). Zorg ervoor dat de doelen die je stelt zo smart mogelijk zijn. Alleen dan zul je in de loop van de tijd in staat zijn om te bekijken in hoeverre je de doelen al hebt gerealiseerd of hoe ver je er nog vanaf staat.

Strategie in relatie tot social media
Hoe kunnen social media je lange termijn doelstellingen ondersteunen? Op welke social media zet je in? Hoe bestendig zijn social media en welk gevaar loop je dat een social medium – waar je voor hebt gekozen – na verloop van tijd een hype blijkt te zijn geweest?

Key Performance Indicators (KPI’s)
KPI’s worden gebruikt om activiteiten van een organisatie – en daarmee het succes ervan – te meten en te evalueren. Als we de KPI’s voorlopig even als eindpunt van het basismodel zien, dan wordt duidelijk dat het essentieel is om de juiste KPI’s te kiezen, waarlangs je de meetlat voor succes wilt leggen. Alleen de juiste KPI’s verschaffen je namelijk uiteindelijk inzicht in wat voor jouw business belangrijk is.

Het basismodel ziet er grafisch als volgt uit:

Basismodel

Tot slot verwijs ik voor meer inzicht in het fenomeen strategie met plezier naar het uitstekende artikel van Bart Nagel.


* Ik verwijs naar het mannelijke woord ‘ondernemer’ uit stilistische overwegingen uitsluitend met ‘hij’ of ‘hem’. Het spreekt echter voor zich dat ik met ‘ondernemer’ zowel de mannelijke als de vrouwelijke entrepeneur bedoel.

Auteur: drs. Guus Rameckers, hoofddocent Informatica Communicatie Academie  en het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap – HAN

 

Een reactie op “Social Media en Managementmodellen (2): Basismodel

  1. Nav je opmerking vanmorgen, even je blog opgezocht. Interessante posts, Guus. Ik ben het met je eens dat je dit soort oudere theorieen naast nieuwe media kunt leggen. Ook social media moet een doel, missie, etc. hebben. Wel vraag ik me af of veel oudere modellen niet stiekem teveel van push modellen uitgaan en van controle. Dus de wereld is overzichtelijk (niet complex), kies je aanpak en gaan met die banaan.
    Het bijzondere van social media is ook dat je kunt starten zonder visie en missie bijv. en die onderweg kan bepalen obv followers, comments en feedback. Het past dus meer of ook bij lerende organisatie modellen ipv het oude strategisch management die top-down markten benaderde.
    Ik ben benieuwd naar het vervolg!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s